Ako určiť cenu za montáž plotov a brán?

Ako určiť cenu za montáž plotov a brán?

Pevnou súčasťou našich doplnkových služieb pri predaji plotov je ich inštalácia u zákazníka.

Tieto služby realizujeme na celom území Slovenska, Českej republiky, ale i v okolitých krajinách, predovšetkým v Maďarsku a Rakúsku.

Cena montáže sa skladá z viacerých prvkov, ktoré sa sčítajú dokopy a vytvoria celkovú cenu za montáž.

Ceny za montáž sa obvykle zadávajú do spodnej časti kalkulačiek cien. Po zadaní kódu služby sa vloží text služby a po zadaní množstva i cena. Kód montáže začína písmenami „sl“ (ako služba).

Uveďme si, aké montážne postupy sa realizujú pri rôznych typoch plotov.

Ako príklad bude 100 m oplotenia. Výpočtom si budete môcť porovnať náklady medzi jednotlivými typmi plotových systémov.

Pravidlá montáže od AMONIT s.r.o.:

Ceny montáží podľa dĺžky oplotenia:

  • Montáže do 20 m oplotenia nerealizujeme.
  • Montáže 21 – 50 m majú príplatok k cenám +30%
  • Montáže 51 – 100 m majú príplatok k cenám + 15%
  • Montáže 100 m a viac sa riadia cenami, ktoré sú uvedené dolu.
  • Montáže 300 m a viac – ceny určíme individuálnou cenovou ponukou.
  • Jednotlivé prípady montáží sa však môžu riešiť aj individuálne a po dohode s montážnou čatou je možné urobiť výnimky.

Doprava na stavbu:

  • Doprava montážnikov na miesto stavby sa určuje podľa miesta realizácie. Vzdialenosť je z miesta, odkiaľ vychádza montážna čata. V čase kalkulácie ešte nie je jasné, kto bude montáž robiť, preto sa cena dopravy určuje orientačne. Presná cena sa určí až po upresnení zadania.

Aké montáže nerealizujeme:

  • Úprava terénu (kríky, stromy v mieste montáže, úpravy zeme apod.) nerobia naši montážnici. Tieto si musí pripraviť zákazník pred začiatkom montáže. V prípade, že pri príchode montážnikov na stavbu terén nie je pripravený, môže sa stať, že sa montáž nemôže vôbec začať. V tomto prípade by sme účtovali zákazníkovi stratu času a dopravu navyše. Je preto vhodné predtým si overiť, že je všetko pripravené.
  • Betónovanie základov, murovanie múrikov pod plotom a pod. montážnici plotov nerealizujú. Je to špecializáciou murárov. Ich práca začína po skončení práce na betónových častiach a zatvrdnutí betónu.
  • Príprava elektrického vedenia pred začiatkom inštalácie brány na elektrický pohon tiež musí byť ukončená pred príchodom montážnikov, v zmysle príslušných predpisov.

Ceny sú orientačné a je vhodné ich potvrdiť konzultáciou s montážnou čatou.

Uvedené ceny sú vždy bez DPH.

V cenách nie je tiež uvedená cena dopravy na stavbu. Tá je súčasťou cenovej ponuky za materiál.

 

Štvorhranné pletivo bez podhrabovej dosky – 100 m:

Kód:      Názov služby                                                                    Jedn.cena           Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)                       0,53 €             podľa vzdialenosti

sl0009   MONTÁŽ A BETÓNOVANIE STĹPIKA ALEBO VZPERY

(cena za ks), VRÁTANE BETÓNU                                                     9,60 €              470,40 €

sl0020   MONTÁŽ PLETIVA DO VÝŠKY 200 cm (cena za bm)     2,87 €              287 €

CELKOM 100 m MONTÁŽE BEZ DOPRAVY:                                                          757,40 €

CENA ZA bm: 7,57 €

 

Štvorhranné pletivo s podhrabovou doskou – 100 m:

Kód:      Názov služby                                                                            Jedn.cena           Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)                               0,53 €              podľa vzdialenosti

sl0009   MONTÁŽ A BETÓNOVANIE STĹPIKA ALEBO VZPERY

(cena za ks), VRÁTANE BETÓNU                                                              9,60 €               470,40 €

sl0020   MONTÁŽ PLETIVA DO VÝŠKY 200 cm (cena za bm)              2,87 €               287 €

sl0023   MONTÁŽ PODHRABOVEJ DOSKY S PLOTOM (cena za m)    3,31 €               331 €

CELKOM 100 m MONTÁŽE BEZ DOPRAVY:                                                                   1 088,40 €

CENA ZA bm: 10,88 €

 

Zvárané pletivo bez podhrabovej dosky nad 152 cm – 100 m:

Kód:      Názov služby                                                                     Jedn.cena           Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)                        0,53 €             podľa vzdialenosti

sl0009   MONTÁŽ A BETÓNOVANIE STĹPIKA ALEBO VZPERY

(cena za ks), VRÁTANE BETÓNU                                                       9,60 €             470,40 €

sl0031   MONTÁŽ ZVÁRANÉHO PLETIVA PANTANET

NAD 152 cm (cena za bm)                                                                2,91 €              291 €

CELKOM 100 m MONTÁŽE BEZ DOPRAVY:                                                            761,40 €

CENA ZA bm: 7,61 €

 

Zvárané pletivo s podhrabovou doskou nad 152 cm – 100 m:

Kód:      Názov služby                                                                              Jedn.cena           Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)                               0,53 €               podľa vzdialenosti

sl0009   MONTÁŽ A BETÓNOVANIE STĹPIKA ALEBO VZPERY

(cena za ks), VRÁTANE BETÓNU                                                               9,60 €               470,40 €

sl0023   MONTÁŽ PODHRABOVEJ DOSKY S PLOTOM (cena za m)     3,31 €               331 €

sl0031   MONTÁŽ ZVÁRANÉHO PLETIVA PANTANET

NAD 152 cm (cena za bm)                                                                        2,91 €                 291 €

CELKOM 100 m MONTÁŽE BEZ DOPRAVY:                                                                       1 092,40 €

CENA ZA bm: 10,92 €

 

Oborové pletivo na drevené stĺpy – 100 m:

Kód:      Názov služby                                                                    Jedn.cena           Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)                       0,53 €              podľa vzdialenosti

sl0009   MONTÁŽ A BETÓNOVANIE STĹPIKA ALEBO VZPERY

(cena za ks), VRÁTANE BETÓNU                                                      9,60 €               316,80 €

sl0015   MONTÁŽ LESNÍCKEHO PLETIVA – ĽAHKÉ

AGRITEX, BENITA, URSUS (cena za bm)                                         0,95 €                95 €

CELKOM 100 m MONTÁŽE BEZ DOPRAVY:                                                             411,80 €

CENA ZA bm: 4,12 €

 

Panelový plot (2D alebo 3D) bez podhrabovej dosky – 100 m:

Kód:      Názov služby                                                                        Jedn.cena           Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)                         0,53 €                podľa vzdialenosti

sl0009   MONTÁŽ A BETÓNOVANIE STĹPIKA ALEBO VZPERY

(cena za ks), VRÁTANE BETÓNU                                                        9,60 €                 470,40 €

sl0019   MONTÁŽ PANELOVÉHO PLOTU (cena za 1 PANEL)        26,19 €                1 047,60 €

CELKOM 100 m MONTÁŽE BEZ DOPRAVY:                                                                 1 518 €

CENA ZA bm: 15,18 €

 

Panelový plot (2D alebo 3D) s podhrabovou doskou – 100 m:

Kód:      Názov služby                                                                              Jedn.cena           Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)                                 0,53 €              podľa vzdialenosti

sl0009   MONTÁŽ A BETÓNOVANIE STĹPIKA ALEBO VZPERY

(cena za ks), VRÁTANE BETÓNU                                                                 9,60 €              470,40 €

sl0019   MONTÁŽ PANELOVÉHO PLOTU (cena za 1 PANEL)                 26,19 €            1 047,60 €

sl0023   MONTÁŽ PODHRABOVEJ DOSKY S PLOTOM (cena za m)      3,31 €               331 €

CELKOM 100 m MONTÁŽE BEZ DOPRAVY:                                                                       1 849 €

CENA ZA bm: 18,49 €

 

Mobilné oplotenie – 100 m:

Kód:      Názov služby                                                                    Jedn.cena            Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)                      0,53 €                 podľa vzdialenosti

sl0017   MONTÁŽ MOBILNÉHO OPLOTENIA (cena za bm)        1,72 €                 172 €

CELKOM 100 m MONTÁŽE BEZ DOPRAVY:                                                              172 €

CENA ZA bm: 1,72 €

 

Krídlové brány:

Kód:      Názov služby                                                                                                 Jedn.cena           Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)                                                  0,53 €                podľa vzdialenosti

sl0010   MONTÁŽ BRÁNKY DO ŠÍRKY 1.25 m (cena za ks)                                     60 €

sl0014   MONTÁŽ KRÍDLOVEJ POSUVNEJ BRÁNY DO ŠÍRKY 4 m (cena za ks)    150 €

sl0013   MONTÁŽ KRÍDLOVEJ POSUVNEJ BRÁNY DO ŠÍRKY 10 m (cena za ks)   350 €

CELKOM MONTÁŽ BEZ DOPRAVY: Podľa typu a veľkosti brány

 

Posuvné brány s manuálnym pohonom:

Kód:      Názov služby                                                           Jedn.cena           Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)           0,53 €                 podľa vzdialenosti

sl0014   MONTÁŽ POSUVNEJ BRÁNY

DO ŠÍRKY 6 m (cena za ks) AJ S BETÓNOM                       450 €

sl0013   MONTÁŽ POSUVNEJ BRÁNY

ŠÍRKA 6 – 10 m (cena za ks) AJ S BETÓNOM                     600 €

CELKOM MONTÁŽ BEZ DOPRAVY: Podľa typu a veľkosti brány

 

Posuvné brány s automatikou a diaľkovým pohonom.

Kód:      Názov služby                                                            Jedn.cena           Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)           0,53 €                  podľa vzdialenosti

sl0014   MONTÁŽ POSUVNEJ BRÁNY

DO ŠÍRKY 6 m (cena za ks) AJ S BETÓNOM                      450 €

sl0013   MONTÁŽ POSUVNEJ BRÁNY

ŠÍRKA 6 – 10 m (cena za ks) AJ S BETÓNOM                    600 €

sl0025   MONTÁŽ POHONU BRÁN                                    250 €

CELKOM MONTÁŽ BEZ DOPRAVY: Podľa typu a veľkosti brány

 

Gabióny výška 1 m, šírka 1 m – 100 m:

Kód:      Názov služby                                                                        Jedn.cena                Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)                          0,53 €                    podľa vzdialenosti

sl0004   DOPRAVA KAMENIVA (cena za km)                                     1,99 €                    podľa vzdialenosti

MAKADAMOVÉ LOŽKO POD GABIÓNY (cena za m2)      39 €                      3 900 €

MONTÁŽ KAMENIVA (cena za m2)                                     45 €                       4 500 €

VÝPLŇ – KLASICKÁ ŽULA (cena za tonu)                            12,50 €                 podľa potreby

CELKOM 100 m MONTÁŽE BEZ DOPRAVY: Cena montáže sa určuje vždy individuálne.

 

Zenturo gabióny – 100 m:

Kód:      Názov služby                                                          Jedn.cena               Celkom:

sl0005   DOPRAVA ĽUDÍ NA STAVBU (cena za km)           0,53 €                    podľa vzdialenosti

sl0004   DOPRAVA KAMENIVA (cena za km)                      1,99 €                    podľa vzdialenosti

sl0028   MONTÁŽ ZENTURO GABIÓNOVEJ STENY

S VÝŠKOU 170 – 200 cm (cena za bm)                               59,60 €                 5 960 €

CELKOM 100 m MONTÁŽE BEZ DOPRAVY: Cena montáže sa určuje vždy individuálne.

 

Iné typy montáží:

sl0003   DEMONTÁŽ STARÉHO PLETIVA (cena za bm)                     3,97 €

sl0011   MONTÁŽ DRŽIAKA OSTNATÉHO DRÔTU (cena za ks)     1,46 €

sl0012   MONTÁŽ DRŽIAKA ŽILETKOVÉHO DRÔTU (cena za ks)   3,59 €

sl0018   MONTÁŽ OSTNATÉHO DRÔTU (cena za bm)                      0,34 €

sl0026   MONTÁŽ TIENIACEJ TKANINY (cena za bm)                       2,91 €

sl0029   MONTÁŽ ZVÁRANÉHO PLETIVA FORTINET (cena za bm)              3,59 €

sl0030   MONTÁŽ ZVÁRANÉHO PLETIVA PANTANET DO 152 cm (cena za bm)     2,33 €

sl0034   PRENÁJOM MOBILNÉHO OPLOTENIA VO VÝŠKE 1 m (cena za bm / mesiac)        1,32 €

sl0035   PRENÁJOM MOBILNÉHO OPLOTENIA VO VÝŠKE 2 m (cena za bm / mesiac)        1,66 €

sl0002   DEMONTÁŽ MOBILNÉHO OPLOTENIA (cena za bm)       1,46 €

sl0016   MONTÁŽ LESNÍCKEHO PLETIVA – ŤAŽKÉ URSUS SUPER (cena za bm)      2,87 €

sl0021   MONTÁŽ PLETIVA KOMPLET S PODHRABOVOU DOSKOU (cena za bm)                10,03 €

sl0022   MONTÁŽ PLETIVA KOMPLET, BEZ PODHRABOVEJ DOSKY (cena za bm) 6,72 €

sl0024   MONTÁŽ PODHRABOVEJ DOSKY SAMOSTATNE (cena za ks)      11,47 €

sl0027   MONTÁŽ ZENTURO GABIÓNOVEJ STENY DO VÝŠKY 170 cm (cena za bm)   54,30 €

Facebooktwitterpinterestmail
Daniel Boris
Daniel Boris
Plotom sa aktívne venujem od roku 2010. Som riaditeľom AMONIT s.r.o., špecialistu na internetový predaj. Zameriavame sa predovšetkým na oplocovanie a inštaláciu brán.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.